Chuyên mục: Xem ngày xây nhà

Xem ngày làm nhà tháng 12 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà đẹp đem lại tài lộc, may mắn tháng 12 năm 2018. Chi tiết những ngày làm nhà đẹp tháng cuối năm. Xem ngày làm nhà, giờ hoàng đạo, những tuổi không được hợp với tháng 12 tại xemvanmenh.org Trong tháng cuối năm 2018, những người đang chuẩn bị kế hoạch động…

Xem ngày làm nhà tháng 11 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà đem đến tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ trong tháng 11 năm 2018. Chi tiết ngày làm nhà tốt lành, giờ hoàng đạo, những tuổi không hợp với tháng 11 năm 2018. Dành cho những người đang có dự định động thổ khởi công xây nhà trong tháng 11/2018. Xem…

Xem ngày làm nhà tháng 10 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà, giờ hoàng đạo, giờ xuất hành trong tháng 10 năm 2018. Chi tiết những tuổi không hợp với tháng 10 năm 2018, cần kiêng kị. Xem ngày làm nhà đẹp giúp gia đình may mắn, thịnh vượng. Xem ngày làm nhà là việc làm  mà những người đang chuẩn bị làm…

Xem ngày làm nhà tháng 9 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà tháng 9 năm 2018 tại xemvanmenh.org . Dành cho những người đang chuẩn bị xây nhà và muốn chọn một ngày tốt lành khởi công. Xem ngày làm nhà trong tháng 9/2018, chi tiết về giờ hoàng đạo đẹp. Giờ xuất hành đem lại nhiều điều thuận lợi. Và những tuổi…

Xem ngày làm nhà tháng 8 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà đẹp đem lại nhiều may mắn thịnh vượng cho gia chủ tháng 8/2018. Xem chi tiết tại xemvanmenh.org để biết về ngày làm nhà đẹp, giờ hoàng đạo tốt lành, giờ xuất hành. Và những tuổi không hợp với tháng 8 năm 2018. Những người đang có dự định xây dựng…

Xem ngày làm nhà tháng 7 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà tháng 7 năm 2018. Để biết những ngày làm nhà đẹp, giờ hoàng đạo tốt lành, giờ xuất hành đem lại may mắn. Và những tuổi không hợp với tháng và ngày trong tháng. Xem chi tiết tại xemvanmenh.org . Với những người đang có kế hoạch làm nhà trong tháng…

Xem ngày làm nhà tháng 6 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Tham khảo xemvanmenh.org để xem ngày làm nhà tháng 6 năm 2018. Để có thể chọn được ngày động thổ làm nhà đẹp. Chi tiết ngày làm nhà tốt, giờ hoàng đạo, giờ xuất hành may mắn. Và những tuổi không phù hợp với các ngày làm nhà đẹp trong tháng 6/2018. Xem ngày làm…

Xem ngày làm nhà tháng 4 năm 2018 – Ngày tốt động thổ xây nhà

Xem ngày làm nhà tháng 4 năm 2018 tại xemvanmenh.org . Để biết chi tiết về giờ hoàng đạo, giờ xuất hành tốt lành và việc xem ngày làm nhà trong tháng 4/2018. Ngôi nhà là nơi đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến tài vận, phước lộc của bản thân gia chủ và người…

Xem ngày làm nhà tháng 3 năm 2018 – Ngày tốt động thổ làm nhà

Xem ngày làm nhà tháng 3 năm 2018 tại xemvanmenh.org để biết chi tiết về những ngày tốt xây nhà. Cùng với giờ hoàng đạo, giờ xuất hành và những tuổi kị với các ngày tốt trong tháng 3//2018. Xem ngày làm nhà để chọn được ngày làm nhà tốt trong tháng 3 năm 2018.…