Tra cứu ngày tốt xấu

Chọn ngày cần tra cứu:
  • Âm lịch: 11/05/2018
  • Nên: Cúng tế, sửa kho
  • Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng