Tra cứu ngày tốt xấu

Chọn ngày cần tra cứu:
  • Âm lịch: 08/01/2018
  • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
  • Không nên: Xuất hành, chuyển nhà, hồi hương, chữa bệnh