Tra cứu ngày tốt xấu

Chọn ngày cần tra cứu:
  • Âm lịch: 11/07/2018
  • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
  • Không nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường