Tra cứu ngày tốt xấu

Chọn ngày cần tra cứu:
  • Âm lịch: 12/09/2018
  • Nên: Thẩm mỹ, san đường
  • Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng