Tra cứu ngày tốt xấu

Chọn ngày cần tra cứu:
  • Âm lịch: 07/03/2018
  • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho
  • Không nên: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, đào đất, an táng, cải táng