Xem tuổi ai khi làm thủ tục bốc mộ- cải táng – sang cát

Từ xa xưa đến nay, việc bốc mộ, cải táng cho người đã khuất đã trở thành phong tục tâm linh được gìn giữ qua bao đời của người Việt Nam chúng ta. Người xưa quan niệm, việc “chuyển nhà” là sự thể hiện hiếu đạo và kính trọng đối với bậc sinh thành và các bận tổ tiên đã khuất. Tuy nhiên trước khi tiến hành cần thận trọng lưu ý những điều gì? Hay xem tuổi ai khi bốc mộ thì không phải ai cũng nắm rõ. Bài…

Read More