Chuyên mục: Phong tục tập quán

Phong tục ngủ thăm dân tộc Dao

Theo sự giải thích của dân sống nơi đây, “ngủ thăm” có nghĩa là con trai, con gái đến tuổi cập kê đều có thể “cạy cửa ngủ thăm” nhà của đối phương. Tuy nhiên, theo phong tục và quy định của người Dao và người Mường , chỉ có con trai người Mường mới…