Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2018Xem ngày khai trương 

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2018 – Ngày đẹp khai trương

Ngày tốt khai trương, ngày đẹp khai trương trong tháng 2 năm 2018. Chi tiết ngày tốt khai trương, giờ hoàng đạo tốt lành. Cho những người đang tìm chọn lựa một ngày tốt khai trương cho cửa hàng, công ty của mình. Với mong muốn làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt.

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2018
Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2018

Thứ 6  – ngày Ất Sửu,    2/2/2018 (dương lịch) – 17/12/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Mão (5 – 7h Sáng), Giờ Thìn (7 – 9h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Dậu (17 – 19h Tối), Giờ Tuất (19 – 21h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Mùi . Quý Mùi . Tân Mão . Tân Dậu  

Tuổi khắc với tháng:  Ất Mùi . Tân Mùi . Đinh Hợi . Đinh Tỵ

Thứ 5  – ngày Tân Mùi,    8/2/2018 (dương lịch) – 23/12/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Mão (5 – 7h Sáng), Giờ Thìn (7 – 9h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Dậu (17 – 19h Tối), Giờ Tuất (19 – 21h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Quý sửu , Đinh Sửu , Ất Dậu , Ất Mão  

Tuổi khắc với tháng:  :  Ất Mùi . Tân Mùi . Đinh Hợi . Đinh Tỵ

Chủ nhật  – ngày Giáp Tuất,    11/2/2018 (dương lịch) – 26/12/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành: Giờ Tý (23 – 1h Đêm), Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Thìn (7 – 9h Sáng), Giờ Ngọ (11 – 13h Trưa), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Tuất (19 – 21h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Thìn . Canh Thìn . Canh Tuất   

Tuổi khắc với tháng:  Ất Mùi . Tân Mùi . Đinh Hợi . Đinh Tỵ

Thứ 3  – ngày Bính Tý,    13/2/2018 (dương lịch) – 28/12/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành:  Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Tuổi khắc với ngày: Canh Ngọ , Mậu Ngọ  

Tuổi khắc với tháng:  Ất Mùi . Tân Mùi . Đinh Hợi . Đinh Tỵ

Thứ 4 – ngày Đinh Sửu,    14/2/2018 (dương lịch) – 29/12/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Mão (5 – 7h Sáng), Giờ Thìn (7 – 9h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Dậu (17 – 19h Tối), Giờ Tuất (19 – 21h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Tân Mùi ,  Kỷ Mùi  

Tuổi khắc với tháng:   Ất Mùi . Tân Mùi . Đinh Hợi . Đinh Tỵ

Thứ 2  – ngày Nhâm Ngọ,    19/2/2018 (dương lịch) – 4/2/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Mão (5 – 7h Sáng), Giờ Thìn (7 – 9h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Dậu (17 – 19h Tối), Giờ Tuất (19 – 21h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tý .  Canh Tý . Bính Tuất . Bính Thìn    

Tuổi khắc với tháng:  Mậu Thân . Bính Thân . Canh Ngọ . Canh Tý    

Thứ 3 – ngày Quý Mùi,   20/2/2018 (dương lịch) – 5/1/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo:  Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành: Giờ Tý (23 – 1h Đêm), Giờ Dần (3 – 5h Sáng), Giờ Mão (5 – 7h Sáng), Giờ Ngọ (11 – 13h Trưa), Giờ Thân (15 – 17h Chiều), Giờ Dậu (17 – 19h Tối).

Tuổi khắc với ngày: Ất Sửu . Tân Sửu . Đinh Hợi . Đinh Tỵ  

Tuổi khắc với tháng:  Mậu Thân . Bính Thân . Canh Ngọ . Canh Tý    

Thứ 4  – ngày Giáp Thân,    21/2/2018 (dương lịch) – 6/1/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Dần (3 – 5h Sáng), Giờ Tỵ (9 – 11h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Thân (15 – 17h Chiều), Giờ Hợi (21 – 23h Đêm)

Tuổi khắc với ngày: Mậu Dần . Bính Dần . Canh Ngọ . Canh Tý

Tuổi khắc với tháng:   Mậu Thân . Bính Thân . Canh Ngọ . Canh Tý    

Thứ 3  – ngày Canh Dần,    27/2/2018 (dương lịch) – 12/1/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành: Giờ Sửu (1 – 3h Sáng), Giờ Dần (3 – 5h Sáng), Giờ Tỵ (9 – 11h Sáng), Giờ Mùi (13 – 15h Chiều), Giờ Thân (15 – 17h Chiều), Giờ Hợi (21 – 23h Đêm)

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Thân . Mậu Thân . Giáp Tý . Giáp Ngọ  

Tuổi khắc với tháng:   Mậu Thân . Bính Thân . Canh Ngọ . Canh Tý    

Xem thêm:        Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2018               Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2018  

                           Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2018               Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2018  

                           Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2018               Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2018  

                           Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2018               Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2018  

                           Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2018               Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2018  

                           Ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2018  

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Close [X]
8live online casino