Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018Xem ngày cưới hỏi 

Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018 – Ngày cưới đẹp

Cùng tìm hiểu về các ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018. Ngày cưới đẹp dành cho các cặp cô dâu chú rể chuẩn bị lập gia đình. Chi tiết ngày tốt, giờ hoàng đạo, giờ xuất hành tốt đẹp cho đám cưới. Chọn một ngày cưới tốt lành để mọi việc trong cuộc sống hôn nhân gặp được nhiều thuận lợi. Cùng xemvanmenh.org để tìm hiểu và chọn cho mình một ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018.

Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018
Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018

Thứ 2 ngày Đinh Mão:   4/6/2018 (dương lịch) – 21/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an 

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các 

Tuổi khắc vơi ngày: Ất Dậu , Quý Dậu ,Quý Tỵ , Quý Hợi

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi,  Quý Hợi

Thứ 5 ngày Canh Ngọ:   7/6/2018 (dương lịch) – 24/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các 

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tiểu các

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tốc hỷ 

Tuổi khắc vơi ngày: Nhâm Tý , Bính Tý , Giáp Thân , Giáp Dần

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi, Quý Hợi

Chủ nhật ngày Quý Dậu:   10/6/2018 (dương lịch) – 27/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các 

Tuổi khắc vơi ngày: Ðinh Mão , Tân Mão , Đinh Dậu

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi, Quý Hợi

Thứ 3 ngày Ất Hợi:   12/6/2018 (dương lịch) – 29/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tốc hỷ

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tốc hỷ

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tiểu các

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Đại an

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tiểu các

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Quý Tỵ ,Tân Tỵ ,Tân Hợi

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi , Quý Hợi

Thứ 5 ngày Đinh Sửu:   14/6/2018 (dương lịch) – 1/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt):  Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tiểu các 

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Đại an

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tiểu các

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Đại an

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tốc hỷ 

Tuổi khắc vơi ngày: Tân Mùi , Kỷ Mùi

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý , Giáp Tý

Thứ 3 ngày Nhâm Ngọ:   19/6/2018 (dương lịch) – 6/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tiểu các

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Đại an 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tiểu các 

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Giáp Tý , Canh Tý , Bính Tuất,  Bính Thìn

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý, Giáp Tý

Thứ 5 ngày Giáp Thân:   21/6/2018 (dương lịch) – 8/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Mậu Dần , Bính Dần , Canh Ngọ , Canh Tý

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý , Giáp Tý

Thứ 6 ngày Ất Dậu:   22/6/2018 (dương lịch) – 9/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Đại an 

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tiểu các

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Đại an

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tiểu các 

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tốc hỷ 

Tuổi khắc vơi ngày: Kỷ Mão , Đinh Mão, Tân Mùi , Tân Sửu

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý , Giáp Tý

Thứ 7 ngày Bính Tuất:   23/6/2018 (dương lịch) – 10/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tốc hỷ 

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tốc hỷ

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tiểu các

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Đại an 

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tiểu các 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Đại an 

Tuổi khắc vơi ngày: Mậu Thìn ,Nhâm Thìn ,Nhâm Ngọ , Nhâm Tý

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý, Giáp Tý

Thứ 2 ngày Mậu Tý:   12/6/2018 (dương lịch) – 12/5/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tiểu các

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Đại an 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tiểu các 

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Bính Ngọ , Giáp Ngọ

Tuổi khắc với tháng:  Bính Tý , Giáp Tý

Xem thêm:          Ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 11 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 12 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 7 năm 2018

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Close [X]
8live online casino