Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018Xem ngày cưới hỏi 

Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018 – Ngày cưới đẹp

Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018. Ngày cưới đẹp cho cô dâu chú rể, để có một ngày trọng đại có nhiều tốt lành. Chi tiết những ngày tốt, giờ hoàng đạo và tuổi kị với tháng 5. Ngày cưới là khởi đầu cho một cuộc sống hôn nhân sau này. Nên các cặp cô dâu chú rể nên chọn lựa cho mình một ngày thật tốt lành. Cho hôn nhân của mình trong tương lai được hòa thuận, ấm êm. Cùng xemvanmenh.org tìm hiểu về những ngày tốt cưới hỏi trong tháng 5.

Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018
Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018

Thứ 2 ngày Kỷ Hợi:   7/5/2018 (dương lịch) – 22/3/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Tân Tỵ , Đinh Tỵ.

Tuổi khắc với tháng:  Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Thứ 4 ngày Tân Sửu:   9/5/2018 (dương lịch) – 24/3/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tốc hỷ

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tốc hỷ

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tiểu các

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Đại an

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tiểu các 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi , Ất Dậu , Ất Mão

Tuổi khắc với tháng: Mậu Tuất ,Nhâm Tuất , Nhâm Ngọ , Nhâm Tý

Thứ 5 ngày Nhâm Dần:   10/5/2018 (dương lịch) – 25/3/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Đại an

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tiểu các

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tốc hỷ 

Tuổi khắc vơi ngày: Canh Thân , Bính Thân , Bính Dần

Tuổi khắc với tháng:  Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Chủ nhật ngày Ất Tỵ:   13/5/2018 (dương lịch) – 28/3/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Quý Hợi ,Tân Hợi , Tân Tỵ

Tuổi khắc với tháng:  Mậu Tuất, Nhâm Tuất , Nhâm Ngọ ,Nhâm Tý

Thứ 3 ngày Đinh Mùi:   15/5/2018 (dương lịch) – 1/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tiểu các

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Đại an

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Kỷ Sửu , Tân Sửu

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi , Quý Hợi

Thứ 5 ngày Kỷ Dậu:   17/5/2018 (dương lịch) – 3/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an 

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Tân Mão , Ất Mão

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi , Quý Hợi

Thứ 3 ngày Giáp Dần:   22/5/2018 (dương lịch) – 8/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tiểu các 

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Đại an 

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tiểu các

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Đại an  Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Mậu Thân ,Bính Thân , Canh Ngọ, Canh Tý

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi , Quý Hợi

Thứ 5 ngày Bính Thìn:   24/5/2018 (dương lịch) – 10/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Đại an 

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tiểu các 

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Đại an

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tiểu các

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Mậu Tuất , Nhâm Tuất , Nhâm Ngọ , Nhâm Tý

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi ,Quý Hợi

Thứ 6 ngày Đing Tỵ:   25/5/2018 (dương lịch) – 11/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tốc hỷ 

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tốc hỷ 

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tiểu các 

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Đại an 

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tiểu các 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Kỷ Hợi , Quý Hợi

Tuổi khắc với tháng:  Kỷ Hợi , Quý Hợi

Thứ 7 ngày Tân Sửu:   26/5/2018 (dương lịch) – 12/4/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Đại an 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tiểu các

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Đại an 

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày:  Bính Tý , Giáp Tý

Tuổi khắc với tháng:   Kỷ Hợi , Quý Hợi

Xem thêm:          Ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 11 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 12 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 7 năm 2018

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Close [X]
8live online casino