Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018Xem ngày cưới hỏi 

Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018 – Ngày cưới đẹp

Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018 cho những người sắp kết hôn. Chi tiết những ngày cưới tốt, giờ hoàng đạo và giờ xuất hành may mắn cho những cặp đôi đang chuẩn bị đám cưới. Nếu bạn đang trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới của mình. Bạn không thể bỏ qua việc chọn lựa một ngày tốt để làm ngày diễn ra đám cưới. Ngày cưới là sự mở đầu cho cuộc sống hôn nhân của hai người. Vì thế chọn được một ngày tốt lành là việc rất quan trọng. Cùng xemvanmenh.org tham khảo một số ngày tốt cưới hỏi trong tháng 10 năm 2018.

Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018
Ngày tốt cưới hỏi tháng 10 năm 2018

Thứ 5 ngày Kỷ Tỵ:   4/10/2018 (dương lịch) – 25/8/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tốc hỷ 

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tốc hỷ

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tiểu các

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Đại an

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tiểu các

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Đại an

Tuổi khắc vơi ngày: Tân Hợi , Đinh Hợi

Tuổi khắc với tháng:  Quý Mão , Kỷ Mão , Ất Sửu , Ất Mùi

Thứ 3 ngày Giáp Tuất:   9/10/2018 (dương lịch) – 1/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các 

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Đại an

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tiểu các 

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Nhâm Thìn , Canh Thìn , Canh Tuất

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn ,Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 5 ngày Bính Tý:   11/10/2018 (dương lịch) – 3/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Tiểu cá

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Tiểu các

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Đại an

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Canh Ngọ , Mậu Ngọ

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn, Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 6 ngày Đinh  Sửu:   12/10/2018 (dương lịch) – 4/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ 

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an 

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Tân Mùi , Kỷ Mùi

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 2 ngày Canh Thìn:   15/10/2018 (dương lịch) – 7/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tiểu các 

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Đại an

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tiểu các

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Giáp Tuất , Mậu Tuất , Giáp Thìn

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 4 ngày Kỷ Sửu:   24/10/2018 (dương lịch) – 16/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Ðinh Mùi , Ất Mùi

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 5 ngày Canh Dần:   25/10/2018 (dương lịch) – 17/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt):   Giờ Tý (23h – 1h),  Giờ Sửu (1h – 3h),  Giờ Thìn (7h – 9h),  Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ xuất hành tốt

Tý (23 – 1h Đêm): Giờ Đại an 

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tiểu các

Ngọ (11 – 13h Trưa): Giờ Đại an

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tiểu các

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Tuổi khắc vơi ngày: Nhâm Thân , Mậu Thân , Giáp Tý , Giáp Ngọ

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Chủ nhật ngày Quý Tỵ:   28/10/2018 (dương lịch) – 20/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Thìn (7 – 9h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Tuất (19 – 21h Tối): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Tiểu các

Mão (5 – 7h Sáng): Giờ Đại an 

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Tiểu các 

Dậu (17 – 19h Tối): Giờ Đại an 

Tuổi khắc vơi ngày: Ðinh Hợi , Ất Hợi , Đinh Mão

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Thứ 3 ngày Ất Mùi:   30/10/2018 (dương lịch) – 22/9/2018 (âm lịch)

Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ xuất hành tốt

Dần (3 – 5h Sáng): Giờ Tốc hỷ

Thân (15 – 17h Chiều): Giờ Tốc hỷ

Sửu (1 – 3h Sáng): Giờ Đại an 

Tỵ (9 – 11h Sáng): Giờ Tiểu các

Mùi (13 – 15h Chiều): Giờ Đại an

Hợi (21 – 23h Đêm): Giờ Tiểu các

Tuổi khắc vơi ngày: Kỷ Sửu , Quý Sửu , Tân Mão , Tân Dậu

Tuổi khắc với tháng:  Bính Thìn , Giáp Thìn , Bính Thân , Bính Dần

Xem thêm:         Ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 7 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 11 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2018                   Ngày tốt cưới hỏi tháng 12 năm 2018

                           Ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2018

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Close [X]
8live online casino