Phong tục tập quán 

Giải thích các phong tục Ngày Tết Việt Nam

Phong tục tập quán Ngày Tết ở Việt Nam nhìn chung giống nhau giữa các vùng miền. Tuy nhiên cũng vẫn còn những phong tục riêng của từng vùng mà chúng ta chưa được biết đến. Thậm chí ngay những phong tục truyền thống cơ bản, chúng ta cũng chỉ hiểu nó là phong tục và làm theo. Có khi nào bạn thắc mắc “Tại sao phải như thế?” không?

Sưu tầm: xemvanmenh

Nguồn: Nguyễn Ngọc Ngạn

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Close [X]