Chuyên mục: Bói nốt ruồi

Xem bói nốt ruồi trên bàn tay

Mỗi nốt ruồi ở mọi vị trí trên cơ thể ngụ ý rõ nét về nhân cách cũng như vận mệnh của con người. Giống như lòng bàn tay, nốt ruồi được sinh ra trên tay liên quan chặt chẽ đến bản thân người sở hữu. Nốt ruồi trên tay có nhiều kích cỡ lớn…

Xem bói nốt ruồi trên mặt phụ nữ

Theo nhân tướng học, nốt ruồi có ảnh hưởng đến tình yêu, hôn nhân và số phận giàu nghèo .Xem bói nốt ruồi trên mặt phụ nữ chỉ ra rằng mỗi một nốt ruồi tại các vị trí trên cơ thể mang ý nghĩa khác nhau. Màu sắc và kích thước sẽ cho biết tướng số có…

Xem bói nốt ruồi trên mặt đàn ông

Theo nhân tướng học, nốt ruồi có ảnh hưởng đến tình yêu, hôn nhân và số phận giàu nghèo .Xem bói nốt ruồi trên mặt đàn ông chỉ ra rằng mỗi một nốt ruồi tại các vị trí trên cơ thể mang ý nghĩa khác nhau. Màu sắc và kích thước sẽ cho biết tướng số có…